برای فعال سازی نرم افزار از یکی از راه های زیر اقدام نمایید

۱. ارسال شماره سریال و کد سیستم همراه با نام نرم افزار در تلگرام به شماره موبایل ۰۹۱۰۲۲۴۵۴۲۲

۲. تماس با شماره تلفن های زیر در ساعات اداری

 ۰۲۵۳۷۷۴۵۴۷۷ – ۰۲۵۳۷۷۴۵۴۷۶

۳. پرکردن فرم زیر می باشد

برای دریافت پیامک کد فعال سازی
لطفا نرم افزاری را که میخواهید فعال سازی نمایید را انتخاب کنید.
شماره سریال عددی ۱۵ رقمی است که درون کاغذی در محصول خریداری شده می باشد.
کد سیستم عددی ۱۵ رقمی می باشد که نرم افزار به شما می دهد.

دیدگاهتان را بنویسید