موسسه اندیشه مبنا در دوران فعالیت خود موفق به کسب افتخارات بسیاری شده است  که در زیر به برخی از آنان اشاره شده است

تقدیر_معاون_پژوهشی_حوزه_علمیه_قم_فعالیت_در_پروژه_بشیر_1380

تقدیر معاون پژوهشی حوزه علمیه قم  فعالیت در پروژه بشیر ۱۳۸۰

تندیس برای نرم افزار کوثر

تندیس برای نرم افزار کوثر ، رتبه دوم نرم افزارهای معارف اسلامی ، دومین جشنواره نرم افزارهای چندرسانه ای ۱۳۸۳

تندیس_سیمین_نرم_افزار_مسافرکوچولو_بهترین_نرم_افزار_با_مخاطب_کودک_و_نوجوان__دومین_جشنواره_ملی_رسانه_های_دیجیتال_1387

تندیس سیمین نرم افزار مسافر کوچولو بهترین نرم افزار با مخاطب کودک و نوجوان دومین جشنواره ملی رسانه های دیجیتال ۱۳۸۷

لوح_تقدیر_نرم_افزار_نیایش_در_بخش_بهترین_ارتباط_تصویری_دومین_جشنواره_ملی_رسانه_های_دیجیتال_1387

لوح تقدیر نرم افزار نیایش در بخش بهترین ارتباط تصویری ، دومین جشنواره ملی رسانه های دیجیتال ۱۳۸۷

شکوفه-باران_تندیس

تندیس برای نرم افزار شکوفه باران

لوح تقدیر استاندار قم انتخاب به عنوان فناور برتر استان 1388

لوح تقدیر استاندار قم ، انتخاب به عنوان فناور برتر استان ۱۳۸۸